Celem tegorocznej edycji konkursu Jestem Liderem jest wyróżnienie osób działających aktywnie na uczelniach wyższych w całej Polsce. W trzech kategoriach: NAUKA, BIZNES, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA. Działasz aktywnie w organizacjach studenckich, kołach naukowych, agendach kultury, organizacjach pozarządowych lub prowadzisz swój biznes? Realizujesz swoje pasje?Jesteś osobą kreatywną?


ZGŁOŚ KANDYDATURĘ REGULAMIN

PRZEBIEG KONKURSU


1. Zgłoszenie kandydatury ( zgłoszenia: klik ) w terminie 22 luty - 10 marca 2018.
2. Organizatorzy przesyłają formularz zgłoszeniowy Kandydatkom w terminie 10 marca - 14 marca 2018. Zostanie on przesłany na podany adres e-mail.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a) etap I - wyłoniono 10 laureatów z każdej kategorii Konkursu przez Komisję,
(I etap - praca zdalnie, każdy członek Jury dostanie wytyczne i karty oceniania oraz karty zgłoszenia kandydatek drogą elektroniczną w dniach od 14-20.03.18
b) etap II - przyznanie tytułu Jestem Liderem w każdej kategorii Konkursu
(13 kwietnia( godzina 19;00, Wrocław) w dniu Finału Konkursu Kobieta Liderem zostanie wybrana zwyciężczyni oraz przyznana jej nagroda)
4. O zakwalifikowaniu się do każdego z etapów decyduje Komisja Konkursu.
5. We wszystkich podawanych osiągnięciach (chyba że w pytaniu wskazano inaczej) studentka/student odnosi się do ostatniego roku działalności

JURY

LAUREACI KONKURSU JESTEM LIDEREM 2017

 

Jan Byrtek

Laureat konkursu Jestem Liderem 2017 w kategorii Biznes


Prezes Akademickiego Klubu Lotniczego na Politechnice do 31.06.2016 roku, Współzałożyciel Firmy BZB UAS sp. z o. o.

Magdalena Grzegorzewska

Laureatka konkursu Jestem Liderem 2017 w kategorii Działalność Społeczna


Wiceprzewodnicząca Zarządu Parlamentu Studentów w: Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej, Koordynator zespołu w: Students' Science Conference

Hanna Orlikowska

Laureatka konkursu Jestem Liderem 2017 w kategorii Nauka


Publikacje naukowe : 1 2 3 Koordynatorka Dolnośląskiego Festiwalu Naukowego 2016